Yaşam Bilimleri için bir çözüm

Yaşam Bilimleri için bir çözüm

Kuruluşlara yaşam bilimleri için güvenli bir çözüm sağlamak, iş geliştirme ve lisanslama, klinik çalışma yönetimi ve güvenli veri değişimi için veri odası hizmetleri sunuyoruz. Yükselen araştırma ve geliştirme maliyetleri boru hattı keşfetme çabaları nedeniyle, geliri artırırken toplam maliyetleri düşüren, operasyonların verimliliğini artıran ve riskleri minimize eden mutlak fırsatlar vardır. Kritik bilgilerinin etkin bir şekilde korunması için iDeals™ Solutions'a güvenen ilaç firmaları, klinik araştırma organizasyonları, biyoteknoloji ve tıbbi cihaz firmaları toplam maliyetleri düşürebilir ve operasyonlarını sürdürebilir. Çözümlerimiz:

Biyotek Lisanslama

Biyoteknoloji insan sağlığı için çok önemlidir. yeni ilaç ve terapiler alanında keşfedilen buluşların başarılı bir şekilde lisanslanması insan yaşamını kalite ve süre bakımından doğrudan etkileyerek sağlığı geliştirir ve tıbbi gereksinimleri karşılar. Biyoteknoloji firmaları için potansiyel lisanslama ortakları bulmak zordur ve bu nedenle çok sayıda potansiyel lisanslama ortağı ile oldukça gizli belgeler paylaşmak ihtiyacı duyarlar. Bu potansiyel ortaklardan bazıları rakipleriniz de olabilir; çevrimiçi veri odası kullanmak tescilli belgelerinizin proses dışında dolaşmasını engeller.

Klinik Çalışma

Boru hatlarını doldurmak ve süresi dolan ilaçları değiştirmek üzere maliyetleri ve süreleri düşürmek yönünde yoğun bir baskı vardır. Bununla birlikte, ilaç geliştirme esnasında yürütülen klinik çalışmalar yüksek maliyetlere ve riskli girişimlere sahiptir. Operasyonel olarak daha verimli olmanın bir yolu da, prosesi belirgin derecede yavaşlatan ve çalışmaları risk altında bırakan geleneksel manuel ve kağıt bazlı çalışmalar yerine kağıtsız çalışmalar yürütmektir.

Bir ilacın yaşam döngüsünün her aşamasında belgeleri dağıtım, toplama, inceleme ve diğer belge izleri oldukça maliyetli ve kontrolsüz olabilen ekspres posta, e-posta veya faks vb. içerir. Ek olarak kağıt belgelerin zorunlu sürelerle depolanması ve yönetilmesi maliyet kalemini daha da yükseltebilmektedir. Verilerin manuel olarak toplanması nedeniyle yanıt oranları ve devretme süreleri sıkıntılıdır, proses geliştirme veya ek destek site personeli için hedefleri tanımasını zorlaştırır. Bununla birlikte isteğe bağlı, elektronik bir belge değişim sistemi kullanılarak belirgin tasarruflar sağlanabilir.

Sürüyor...